BosanskiEnglish (United Kingdom)

Reference

 
Referenta lista izvedenih radova (zavjese - lagane, teške, trakaste, roletne, venecijaneri,podo-polagački poslovi), u posljednje 2 godine.
 
EKONOMSKI FAKULTET I EKONOMSKI INSTITUT
venecijaner roletne
400 m2
UNITIC
tekstil cca 6000 m2
AMERIČKA AMBASADA
tekstil i pvc
800 m2
AMERIČKA AMBASADA
venecijaner roletne
1000 m2
RAIFFEISEN BANK
tekstil i pvc
3500 m2
RAIFFEISEN BANK
venecijaner roletne
1500 m2
MEDICINSKI FAKULTET
tekstil tekstil i pvc
2000 m2
MEDICINSKI FAKULTET
venecijaner roletne 1500m2
JU DOMOVI BJELAVE
tekstil
1500 m2
HOTEL GRAND
tekstil
1400 m2
EUROGUMA
pvc
200 m3
UNIONINVEST
tekstil i pvc
300 m2
UN - MISIJA
venecijaner roletne 2.700 m2
ELEKTROPRIVREDA BIH
tekstil
1500 m2
RAK
venecijaner roletne
120 m2
USTAVNI SUD
venecijaner roletne 2.200 m2
OSC MOSTAR
venecijaner roletne 450 m2
SFOR BUTMIR
venecijaner roletne 4000 m2
 
Referenta lista izvedenih radova (zavjese - lagane, teške, trakaste, roletne, venecijaneri,podo-polagački poslovi), u posljednje 2 godine.
 
KOLINVEST dd Sarajevo
Porezna uprava posl.jed.-Centar, Stari grad-Sarajevo, PU Neum, Vlada FBiH
AMERIČKA AMBASADA
Konzularno veliki broj Rezidencija
RAIFFEISEN BANK DD Sarajevo
Direkcija, expoz.: Sarajevo, Stari grad, Centar, Novi grad, Ilidža, expoz.: Zenica, Vitez, Orašje, Mostar, Sanski Most, Bihać, Tuzla.
VRHOVNI SUD FBiH
Vrhovni Sud FBIH - Valtera Perića br. 15.
FAZUM GRADNJA
Kolba
EKONOMSKI FAKULTET
Trg Oslobođenja, Poslovna škola.
MEDICINSKI FAKULTET
Histolog., Epidemil., Mirob., Sud.med itd.
OPĆINANOVI GRAD
Interni cen Buća Potok, Švrakino.
ANS DRIVE d.o.o.
Direkcija
ASA-AUTO d.o.o.
Tren.cen. - Rajlovac, spolj.služba
ASA-HOLDING d.o.o.
Bulevar Meše Selimovića br. 16.
ASPEK d.o.o.
Pekare
JP BH POŠTA d.o.o.
Centar pošta Sarajevo, Shoping itd.
BH TELECOM d.d.
RD Sarajevo i dr.
MUP FBiH
Policijska akademija Vraca, Cent. za ob. suhodol
OSA/OBA
Mehmeda Spahe br. 7.
TEHNOGRAD d.o.o. PJ.Sarajevo
SP objekat Otoka.
JP ELEKTROPRIVREDA
Podružnice: Novi grad, Stari grad
K.J.K.P. VOD. i KANALIZ.
Direkcija, ambulanta itd.
EUPM
Aleja Bosne Srebrene
FRANJEVAČKI KONVIKT
Visoko
USTAVNI SUD BiH
Reisa Džemaludina Čauševića br.6/III
TEHNOGRADNJA FOČA
Poslovne prostorije
ELSATRADE d.o.o.
Igmanska bb, Vogošća
Srednja Drvna Škola
Učionice
K.J.K.P. TOPLANE
Semira Frašte br. 22.
IGM d.o.o. Visoko
Stambeno poslovni objekti, Visoko
UNIONINVEST
Grbavička br. 4. Zgrada prijateljstva.
BOSNALIJEK
Proizvodnj, Direkcija,
KLINIČKI UNIV. CENTAR
Klinike
KANT.TUŽ.MINIST.PRAV. i UPRAVE KANTONA
Radičeva br. 6.
HQ SFOR NATO
Butmir
 
I mnoge druge firme, takođe i veliki broj fizičkih lica iz BiH i inostranstva.
 

 

 

Fotoapete! Novo!

Printout fototapete

Fototapete po vašoj želji. Jednostavno sve što zamislite pretvaramo u fototapete za vas. Može to biti vaša slika, vama dragi pejsaž, 3D slika, optička iluzija, sve!